Stenholm

STENHOLM

Stenholm, som det står i dag er opført i 1877. Der har tidligere ligget endnu ældre bygninger.


Billedet nedenfor er fra 1917, som var en periode, hvor man på Stenholm sammen med en anden større gård i området, havde specialiseret sig i at levere ko-råmælk til børn i Hillerød, hvilket man dengang mente var ideelt.


Luftfotoet der også viser avlsbygningerne er taget i 1950I 1964 blev en del af jordene udstykket til 60 parceller, til det der i dag hedder Stenholm Grundejerforening, ligesom en del af jorderne blev afskåret i forbindelse med anlæggelsen af Istedrødvejen.


I 1976 udbrændte driftsbygningerne som følge af noget, der formentlig var en elektrisk overgang, kun stuehuset stod tilbage.


Vi overtog Stenholm i 1999 og byggede i 2007 den nuværende ladebygning (640m2)